top of page
#MerMay2022 Prompts en Español

May 1 - #Trabajadores

May 2 - #Sirena

May 3 - #Lustroso

May 4 -  #StarWarsDay

May 5 - #Simbiótico

May 6 - #Garabato *

May 7 - #Fantasmal

May 8 - #Madre

May 9 - #VidaMarina

May 10 - #Vibra **

May 11 - #Superestrella

May 12 - #Mermaze ***

May 13 - #Cyberpunk

May 14 - #Acogedor

May 15 - #Mascota

May 16 - #JuegosElectronicos

May 17 - #Emocional

May 18 - #Pirata

May 19 - #Puplo

May 20 - #Diamante

May 21 - #Paz

May 22 - #MundoVirtual

May 23 - #Guerrero/a

May 24 - #MariposaSocial

May 25 - #Relajado/a

May 26 - #DobleChongo (cola de caballo)

May 27 - #Temeroso

May 28 - #Etnico

May 29 - #Cómic

May 30 - #Impulsivo

May 31 - #Poción

Patrocinado por Wacom, fabricantes de tabletas y pantallas de dibujo profesionales

** Patrocinado por Tiya, aplicación de redes sociales

*** Patrocinado por MGA Entertainment, creadores de la muñeca MerMaze

bottom of page